Vi opplever stadig at sameiere ønsker å bidra med dugnasarbeid og vi i styret takker for hjelpen med å sette opp skilt for møteplass. Gjør dere kjent med skiltets plassering, dette er møteplass ved brann/evakuering og gjelder for hele sameiet.