Styret

Vi i styret er her for dere og sammen skal vi skape et godt bomiljø.


Øivind Utne

Styreleder

95149238
bruketbrygge@gmail.com

Bente Iren Vikerstrand-Hansen

Nestleder

92055347
bruketbrygge@gmail.com

Else Norheim

Styremedlem

bruketbrygge@gmail.com

Tore Hareide

Styremedlem

91903849
bruketbrygge@gmail.com

Liv Engen

Styremedlem

bruketbrygge@gmail.com

Gry Ingebrigsten

Varamedlem

bruketbrygge@gmail.com

Per Gundersen

Varamedlem

97990232
bruketbrygge@gmail.com