Informasjon om snømåking

Vi har inngått avtale med Råde Landskap som er en del av Råde Graveservice for snørydding, strøing og vårfeiing av utearealene våre.