Garasjeplass 

Ingen plasser til utleie. 

Ta kontakt med styret hvis dere ønsker å leie ut parkeringsplass eller dere ønsker å leie og stå på venteliste. 

NB: Det er kun tillatt for beboere i sameiet å leie parkeringsplass.