Bruket Brygge Sameie har fått ny hjemmeside. Siden vil fungere som en informasjonskanal ut mot våre beboere og besøkende.