Styret

Vi i styret er her for dere og sammen skal vi skape et godt bomiljø.


Jim Richard Olsen

Styreleder

48305715
bruketbrygge@gmail.com

Bente Iren Vikerstrand-Hansen

Nestleder

92055347
bruketbrygge@gmail.com

Else Norheim

Styremedlem

bruketbrygge@gmail.com

Bjørn Jørstad

Styremedlem

bruketbrygge@gmail.com

Liv Engen

Styremedlem

bruketbrygge@gmail.com

Gry Ingebrigsten

Varamedlem

bruketbrygge@gmail.com

Benjamin Olsen

bruketbrygge@gmail.com